تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت

امروزه برای عرض تسلیت از تاج گل برای تسلیت و همدردی استفاده می کنند. گل ها به بهترین شکل می توانند احساسات درونی مان را بیان کنند. در مراسم ختم و ترحیم افراد می خواهند نهایت همدردی و احترام خود را بیان کنند. تاج گل برای تسلیت یکی از روش های ابراز همدردی است. بهContinue reading “تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت”

تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت

امروزه برای عرض تسلیت از تاج گل برای تسلیت و همدردی استفاده می کنند. گل ها به بهترین شکل می توانند احساسات درونی مان را بیان کنند. در مراسم ختم و ترحیم افراد می خواهند نهایت همدردی و احترام خود را بیان کنند. تاج گل برای تسلیت یکی از روش های ابراز همدردی است. بهContinue reading “تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت”

تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت

امروزه برای عرض تسلیت از تاج گل برای تسلیت و همدردی استفاده می کنند. گل ها به بهترین شکل می توانند احساسات درونی مان را بیان کنند. در مراسم ختم و ترحیم افراد می خواهند نهایت همدردی و احترام خود را بیان کنند. تاج گل برای تسلیت یکی از روش های ابراز همدردی است. بهContinue reading “تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت”

تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت

امروزه برای عرض تسلیت از تاج گل برای تسلیت و همدردی استفاده می کنند. گل ها به بهترین شکل می توانند احساسات درونی مان را بیان کنند. در مراسم ختم و ترحیم افراد می خواهند نهایت همدردی و احترام خود را بیان کنند. تاج گل برای تسلیت یکی از روش های ابراز همدردی است. بهContinue reading “تاج گل برای تسلیت؛ پیشکشی برای عرض تسلیت”

سرسیلندر تیبا دوگانه سوز سایپا با قیمت درب کارخانه

تعمیرات چنین سرسیلندر هایی بسیار راحت و مقرون به صرفه است. هنگام سوختن این قطعه، روغن و مایع خنک کننده شروع به نشت کرده و به دنبال آن هر دو مایع وارد مکان هایی می شوند که متعلق به آنها نیست و باعث گستردگی آسیب در نقاط مختلف می شوند. البته اگر سبک رانندگی شماContinue reading “سرسیلندر تیبا دوگانه سوز سایپا با قیمت درب کارخانه”

غفلت مکانیک در بستن واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر یکی از مهمترین واشرهای به کار رفته در موتور است و در صورت آسیب دیدگی هزینه ای سنگین را به صاحب خودرو تحمیل میکند جهت تعویض واشر سرسیلندر باید بخش عمده ای از موتور خودرو باز شده و مورد تعمیر قرار بگیرد، واشر سرسیلندر مستقیما باگرمای زیاد سیلندر ، آب و روغن موتورContinue reading “غفلت مکانیک در بستن واشر سرسیلندر”

سرسیلندر تیبا دوگانه سوز سایپا با قیمت درب کارخانه

تعمیرات چنین سرسیلندر هایی بسیار راحت و مقرون به صرفه است. هنگام سوختن این قطعه، روغن و مایع خنک کننده شروع به نشت کرده و به دنبال آن هر دو مایع وارد مکان هایی می شوند که متعلق به آنها نیست و باعث گستردگی آسیب در نقاط مختلف می شوند. البته اگر سبک رانندگی شماContinue reading “سرسیلندر تیبا دوگانه سوز سایپا با قیمت درب کارخانه”

خرید سشوار مسافرتی کوچک

۱۳ فروردین ۱۳۹۸ – تقریبا هر کسی که مو دارد به یک عدد سشوار خوب و باکیفیت نیاز دارد. یکی از مهم ترین نکات که شاید اغلب به آن توجه نکنید درجه تنظیم حرارت است زیرا به کمک آن می توانید بسته به نوع موهایتان یکی از درجه ها را برای خشک کردن و صافContinue reading “خرید سشوار مسافرتی کوچک”

سرسیلندر تیبا دوگانه سوز سایپا با قیمت درب کارخانه

تعمیرات چنین سرسیلندر هایی بسیار راحت و مقرون به صرفه است. هنگام سوختن این قطعه، روغن و مایع خنک کننده شروع به نشت کرده و به دنبال آن هر دو مایع وارد مکان هایی می شوند که متعلق به آنها نیست و باعث گستردگی آسیب در نقاط مختلف می شوند. البته اگر سبک رانندگی شماContinue reading “سرسیلندر تیبا دوگانه سوز سایپا با قیمت درب کارخانه”

غفلت مکانیک در بستن واشر سرسیلندر

واشر سرسیلندر یکی از مهمترین واشرهای به کار رفته در موتور است و در صورت آسیب دیدگی هزینه ای سنگین را به صاحب خودرو تحمیل میکند جهت تعویض واشر سرسیلندر باید بخش عمده ای از موتور خودرو باز شده و مورد تعمیر قرار بگیرد، واشر سرسیلندر مستقیما باگرمای زیاد سیلندر ، آب و روغن موتورContinue reading “غفلت مکانیک در بستن واشر سرسیلندر”