کف ساخت شده روی مرحله ممکن میباشد باعث ساخت مشکل در تراز مایع شود و سبب ساز سرریز شدن مخزن یا استخر آیتم لحاظ در اطراف تجهیزات شود که این یک نگرانی ایمنی است. ضد کف محیط گرمسهـا شیمی فر محصولی می باشد بر پایه روغنهای معدنی و نباتی که جهت کاهش یا حذف کف ایجاد شده و در دست گرفتن یا این که ممانعت از تشکیل کف در مراحل تولید صنایع قند گزینه به کار گیری قرار می گیرد. علت با به وجود وارد شدن کف یا فوم ورود گاز به مواد مایع می باشد. ناخالصی هایی مثل هیدروکربن های مایع مهار کننده های چاه و گریس سوپاپ در ورودی گاز می تواند کف را فارغ از دقت به جذب کننده (MDEA، DEA، TEA و DGA یا محلول کربنات) مورد به کارگیری قرار دهد. برای پرهیز از تشکیل کف اشکال فرمول شیمیایی ضد کف وجود دارد.که تقریبا پترواکسیر اشکال پرکاربرد آن را ایجاد و عرضه می نماید. بر آن شدیم تا دیتاها مفیدی در همین زمینه در اختیار کاربران گرامی وب وب سایت رسمی پترواکسیر قرار دهیم. قبل از هرچیز به تعریف و تاریخچه آن می پردازیم و آن گاه از آن انواع و طریق عملکرد آن را به طور تخصصی آیتم تحلیل قرار می دهیم. کف ساخت شده بر روی مرحله ممکن هست سبب تولید خلل در سطح مایع شود و باعث سر کوچک شدن مخزن یا این که استخر مورد حیث در اطراف تجهیزات شود که همین مورد قضیه یک نگرانی در زمینه ایمنی است، که می بایست به آن اعتنا ویژه ای شود. آنتی فوم سیلیکونی نامحلول در روغن ناپخته میباشد البته در طیف گسترده ای از حلال های معمولی مانند تولوئن، زایلن، دیزل یا این که نفتا، محلول است. ضد کف غیر سیلیکونی ماهیت یا این که بیس فاقد سیلیکون دارند یعنی در ترکیبات آن ها، گونه های روغن های گیاهی، معدنی، روغن نباتی، روغن سفید و یا این که هر روغن دیگری به غیر از روغن سیلیکون یافت می شود. روغن های معدنی، اساسی توان بالا و ناسازگاری بالا، مدتهاست به تیتر دفومر استعمال می شوند. اما ایراد اینجا بود که سبب ساخت اختلالات مرحله در بسیاری از کاربردها مثل رنگها و کاغذها می شدند. حباب های هوای ورودی عده شده اند و حباب های بزرگتر اساسی شتاب بیشتری به مرحله مایع بالا می فرآیند و کف زدایی از سطح مایعات شکل می پذیرد. برای کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از ضد کف رزین ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر