وظیفه همین بخش کنترل حرکت جک و بالابر هست به نحوی که آسانسور هیدرولیکی اساسی سرعت تعیین شده در جهت بالا و زیر حرکت کرده و ضمن حرکت اهمیت شیب ملایم بوده که در نتیجه بالابر زمان آغاز وایست فاقد شوک باشد. در سیستم های جک در کنار کارسلینگ نظیر لیفتراک شامل دو ستون و دو فورک است که کلیدی حرکت جک عمل می کند. و به برهان خصوصیات قابل اعتنا از گزاره فضای اشغالی کم و استفاده از آن سوای ساخت متور منزل ، منجر شده که در صنعت آسانسور سازی به کارگیری بهتری از آن به کار آید. قیمت بالابر هیدرولیک مهم توجه به جور بالابر هیدرولیکی ، بعد ها بالابر و ارتفاع کاری بالابر گوناگون می باشد. امروزه در بیشتر مرکز ها صنعتی و تجاری از باربر هیدرولیکی به کارگیری می شود. در بیشتر مورد ها موتورها داخل روغن غوطهور میباشند که در نتیجه آن کمتر سر و صدا و اتصال بهتر به پمپ است و عیب آن انتقال حرارت موتور به روغن و گرم شدن اکثر روغن است. لیکن در آسانسورهای صنعتی که سر و صدا اهمیتی ندارد و توان موتور معمولا است، و هم در آسانسورهای خانگی (HOME LIFT) که حجم محفظه تانک فراوان ریز است، موتور را خارج از روغن و روی تانک مونتاژ میکنند. در چنین مواردی به کارگیری از همین سیستم واجب است. بالابر های هیدرولیکی خانگی از دیگر پرفروش ترین و پرکاربردترین اشکال بالابرهای هیدرولیکی می باشد که از میزان مرغوب بودن و قدرت دوچندان بالایی برخوردار بوده و شما می توانید در ساختمان های مسکونی خویش مبادرت به کارگزاری و استعمال از همین تجهیزات داشته باشید. همانگونه که در بالا اشاره کردیم ، قیمت بالابر هیدرولیکی اهمیت وزن آن ارتباط دارد. شیر سلونوییدی می باشد که در شکل جدا برق، اصلی یک الکتریسیته ذخیره (باطری) فعال و سبب تحت آمدن کابین تا سر طبقه میشود. هرگاه به هر عاملی از گزاره زمان نصب، خدمت یا این که جدا برق، آسانسور هیدرولیکی دربین طبقات متوقف گردد و ضروری باشد که به طبقه بالا برده شود استعمال از پمپ دستی بالابر هیدرولیکی در فیزیک واجب است. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم هیدرولیک بالابر رهایدک لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر