هر شخصی میتواند طی یک سری ساعت یک توکن شبیه Shiba Inu روی اتریوم بسازد، چنانچه تا امروز هم همین واقعه شکل داده و در حالا حاضر بالای صد هزار توکن اتریومی وجود دارد. البته چنانچه ادعاهای گروه Shiba Inu درباره برنامههای آینده آنها، نظیر سرعت گرفتن شدید توکن سوزی و ارائه بازیهای متاورس، تبدیل به حقیقت شوند، بها خرید کردن و فروش شیبا اینو اهمیت وجود رویش فضایی تا امروز گشوده هم یکسری برابر میشود. به اندازه هست وارد بازار ریالی یا این که تتر شده و یک توصیه فروش رمز ارز شیبا اینو ثبت کنید. حتماً تا به امروز متوجه شدهاید که میم کوینها کاربرد خاصی ندارند و فقط به جهت شوخی یا اهدافی خیر چندان حیاتی به وجود میآیند؛ از اینرو شاید فقط کاربردی که بتوان به جهت Shiba ino در لحاظ گرفت، قابیلت معامله آن در صرافیهای ارزهای دیجیتال باشد تا به این ترتیب معاملهگران و سرمایهگذاران بتوانند از اختلاف قیمتی این ارز دیجیتال به سود برسند. ریوشی اعلام کرد هیچ سکه شیبایی را برای خویش نگه نداشته و نسبتاً نیمی از عرضه آن در یک استخر نقدینگی در صرافی غیر متمرکز Uniswap قفل شده است. همانطور که تا قبل از این گفتیم شیبا یک اکوسیستم غیر متمرکز است. رمز ارز شیبا(یا شیبا اینو)برای اولی بار در تابستان 99 به وسیله شخصی به نام ریوشی به بازار عرضه شد.این شت کوین تا ماه پیش از ارزش چندانی برخوردار کمبود ولی در ماه اخیر مضاعف گزینه دقت بوده است. از همین رو می بایست تا زون هنگامی مدنظر بر بر روی چارت شکیبایی نماییم تا ببینیم بها به سمت پایین حرکت میکند یا این که بالا. از نظر او غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال یکی از نقاط قوت ارزهای دیجیتاله؛ اساسی همین درحال حاضر وی معتقد میباشد بخش اعظمی از ارزهای دیجیتال تنها صفت غیرمتمرکز بودن را یدک میکشند؛ درحالیکه % بالایی از ارز دیجیتال در اختیار مجموعه توسعهدهنده آن ارز دیجیتال قرار گرفته است؛ به این ادله سازه بر آنچه وی ادعا کرده است، تمام توکنهای شیبا عرضه شدهاند تا همگی افراد وضعیت یکسانی برای داشتن توکن خرید شیبا در نوبیتکس شیبا داشته باشند. پس از ثبت کارت بانکی و آدرس کیف پول شیبا به کاغذ اهمیت برگردید و با انتخاب مقدار خرید کردن خود بر روی التماس خرید کلیک کنید. روبهروی گزینه «تومان» یا «تتر» روی «واریز» کلیک کنید. ممکن می باشد قبل از همین کلیدی خرید کردن شیبا از اکسچینو یا واریز ارز دیجیتال Shiba Inu به همین صرافی از آن موجودی داشته باشید. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد طریقه خرید کردن شیبا لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر