این سریال اهل ایران نتوانست مخاطبین زیادی را راضی نگه دارد ولی یک عدد از فیلمهای خوب پلیسی آن سریال کره ای نازونوازش قلبت دهه بود. کلیدی رتبهبندیها و متوسط بینندگان بالای چهار قسمت نخستین فصل، دابلیو بی تصمیم گرفت که مجموعه را تا یک فصل تام ادامه دهد. فصل اولیه این سریال به شکل متوسط ۳٫۶۸ میلیون بیننده داشت و چیره به به دست آوردن ۳ پاداش هم گردید. پس از پنج سال اولیور غالب می شود از آن جزیره بیرون شود و به شهر خویش استارلینگ برود. در سال ۲۰۰۶، این گروه غالب به کسب پاداش بهترین سریال درام از نگاه مردم شد. لگزینگتون برای هر مارشال دیگری به غیر از ریلان جای قابل قبولی به حیث میرسد، ولی هارلان شهر کوچکی در حومه لگزینگتون جایی است که ریلان به دنیا آمده و بزرگ شده است. مرتضی ضرابی در فن چهره پردازی هم ید طولایی دارااست البته کار در همین حرفه را نیز کنار نهاده است. من در آیتم کلیت شخصیت نجلا به ایشان توضیحاتی دادم و کارگردان نیز صحبتهایی میکرد و توصیه این بود که روزهای اول فیلمبرداریمان را حساس ارتباط خودش پیش برود و هر موقعی که احساس کرد به اصطلاح یه خرده تحت پایش سفت شده فصل اولیه را ببیند. بازماندگان این حادثه بدون چاره به همکاری مشترک میگردند تا بتوانند در این جزیره بدور افتاده زنده بمانند. این بازماندگان بوسیله عامل ها متمایز همچون خرسهای قطبی، جانوری چشم نشده که در جنگل گردش میکند، و ساکنان بدخواه جزیره که به دیگران معروفند، تهدید میشوند. او میخواست سریالی اکشن اهمیت داستانی بر همین مبنا که مردی به جهت فراری دادن برادرش از زندان، خودش را به زندان میاندازد، بسازد. به نظر شیورینگ این ایدهٔ خوبی بود، البته او فکر کرد که چرا بایستی کسی برادرش را از زندان فراری بدهد و به این ترتیب داستان محکومیت به ناحق شکل گرفت و شیورینگ عمل نمودن روی طرح و شخصیتهای سریال را آغاز کرد. او در سال ۲۰۰۳، ایدهاش را به شرکت فاکس ارائه داد ولی فاکس، همین ایده را رد کرد. ایدهٔ داستان گریز از زندان را تهیهکنندهای به نام دان پاروز به پل شیورینگ داد. نصیب نخستین مجمومه به اسم آغاز در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ پخش شد و میزان بینندگان این قسمت، در حدود ۵٫۶۷ میلیون نفر تخمین زده شد. در همین سریال، در حین پخش زمانه حال الیور کوئین، فلشبکهایی به ماجرا جزیره نیز زده میشود و به مرور پر‌نور می‌گردد که چه اتفاقاتی به جهت الیور در جزیره شکل دادهاست. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه زیرنویس سریال کره ای آقای ملکه بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر