بهترین مارک الکترود جوشکاری

این الکترود به طریقه مخصوصی دارای دو روپوش تهیه و تنظیم گردیده و در کل حالات به استثنای از بالا به پایین قابل جوشکاری است. رقم ۲ که رقم دوم از سمت راست می باشد یعنی : فقط حالت تخت و افقی حیاتی همین الکترود قابل انجام است. رقم ۴ که اولین رقم از سمت راست میباشد به این معنی که : کالا روپوش همین الکترود از جنس روتیـلی است. بیشترین کاربرد آن در حالتی است که شکافهای عمیقی وجود دارااست و نیاز به یک سری جوش بر بر روی هم میباشد. در همین مقاله قصد داریم به طور تام به همگی سوالات شما در آیتم ماهیت الکترود جوشکاری، اشکال الکترودهای جوشکاری و کاربرد الکترودها در جوشکاری جواب دهیم. حساس این اکنون به عامل اکسید شدن و تبخیر مقداری از فلزات همین الکترودها، در پایان جوشکاری تا حدودی ارتفاع آن ها قلیل خواهد شد. به علت ساخت فلز جوش مهم هیدروزن قلیل ، این دسته الکترود به جهت جوشکاری فولادی کم آلیاژی که در در مقابل (ترک برداشتن) منطقه همسایه جوش حیاتی هستند .بسیار مطلوب می باشد همچنین جوش حاصل مقاومت لطف در برار (ترک گرم) دارد. رقم ۸ که اولی رقم از سمت راست است به این معنی که : محصول روپوش همین الکترود از متاع قلیایی است. رقم ۷۰ که دو رقم سمت چپ هست یعنی : حداکثر استحکام کشـــشی قطعه ایی که مهم همین الکترود جوشکاری می گردد ۷۰ KSI یا ۷۰٬۰۰۰ PSI است. الکترود سلولزی : الکترود سلولزی که دارای اسمو رسم ترین آن الکترود E6010 میباشد ، یک الکترود حیاتی قدرت نفوذ خوب بخش اعظم برای جوشکاری لوله های گاز و ایجاد مخازن نگهداری مایعات استـفاده می شود . پروسه جوشکاری اهمیت الکترود دستی یا جوشکاری MMA که مخفف کلمه انگلیسی Manual Metal Arc Welding می باشد و گاهی زمان ها حیاتی اسم جوشکاری قوسی دستی اهمیت الکترود روپوش دار یا این که جوشکاری SMAW که مخفف عبارت انگلیسی Shielded Metal Arc Welding اسم برده می شود به جهت کامل شدن روند استعمال از الکترود روپوش دار الزامی می باشد که اشکال متمایز داراست که در ادامه مهم آن ها بیشتر آشنا خواهیم شد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم قیمت الکترود استیل فیلارک بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
هکرها از 4 آسیب پذیری مهم در Android استفاده می کنند