لذا از حیث نگارندگان زمانه چهار قریه روزه روزگار بهینه ای برای تعمیرات همین سازه ها می باشد که در رخ ارتقاء زمانه محدودیت ها به جهت انتخاب طریق و مصالح تعمیراتی تا حدودی کاهش یابد. پوشش های سیمانی- اکرلیکی : این پوشش ها که متشکل از ترکیبات شبه سیمانی تصحیح شده و پلیمرهای اکرلیکی می باشند اهمیت مزایای زیادی در آب بندی و محافظت می باشند. محصول آب پخش کن معمولاً از آلومینیوم، برنج یا ترکیبات پلیمری میباشد. اصلی ترین وظیفه همین وسیله پخش یکنواخت هوای ورودی و پرهیز از پاشیدن آب به خارج برج خنک کننده میباشد. فن های مکنده در قسمت بالای برج خنک کننده قرار می گیرد و بیشتر از گونه محوری میباشند. همین وسیله به استدلال در تماس بودن اساسی هوا و قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید، به شتاب مبتلا فساد و استهلاک میشود. شتاب هوای محل ورود که اهمیت توجه به شرایط اقلیمی در بین ۵ تا ۱۰ متر بر ثانیه چک کردن میشود. مساحت کلی روزنه ها و منافذی که بر روی لوورها برای ورود هوا در نظر گرفته شده است. آب پخش کن یا این که آب گردان گوشه ای می باشد که آب داغ را به شکل متساوی و یکنواخت بر بر روی سطوح پکینگ توزیع میکند. اما در نصیب بعدی برج آب دائما در اکنون گردش و پاشیده شدن بر روی کویل ها می باشد. حفره های خروجی آب پخش کن به نازل منتهی میگردند و داخل برج خنک کننده قرار دارند. همچنین، آب پخش کن باید افت فشار بسیار یه خرده داشته و در برابر خوردگی مقاوم باشد. محصول شفت بایستی به دسته ای باشد که در مقابل کل تنش ها وارده به برج مقاوم باشد و خواص مکانیکی مطلوب داشته باشد. انواع برج خنک کننده در تهران، اکثراَ به مراد خنکسازی ساختمانها و برجهای بلند سکو مورد به کار گیری قرار میگیرد. برج خنک کننده مدار باز: همین دسته اکثر به جهت محیطهای خشک و ناچیز برج خنک کننده قطره گیر رطوبت استعمال میشود. زاویه تیغه های فن قابل تغییر‌و تحول است؛ بطوریکه در فصل تابستان که حجمی هوا اندک میشود، زاویه تیغه ها را ارتقاء ارائه می کنند تا قدرت مکش برج خنک کننده لوله مسی حرفه عمده شود.

ایندکسر