روزنامه خبر ورزشی، روزنامه ای تخصصی ورزشی چاپ صبح هست که از سال ۱۳۷۶ در سراسر کشور منتشر میشود. پس هر کس دیگری را از چیزی بیاگاهاند، او را خبر دیتا است، چه از خود و چه از دیگری(گاهی «خبر» را در مقابل «انشاء» استعمال میکنند. بااینهمه، پر‌نور است که محدثان بر «حدیث» و «احادیث»، دوچندان «خبر» و «اخبار» اطلاق میکردند و بر عنا وین اثرها مدوّن خویش که مشتمل بر احادیث بوده هست این واژه و کلمه را مینهادند. که پر‌نور است همین تعریفها را محدثان در قرنهای واپسین، بخش اعظم به جهت توضیح این جریانها و چگونگی شکلگیری این عنوان ها و تعریفها بهکار بردهاند. همین را هم بیفزاییم که هم اکنون قرنهاست که «اخباری» در مقابل «اصولی» نمایانگر دو جریان آشنایی در فرهنگ و تمدن اسلامی و چگونگی نگاه به منابع فکر اسلامی است. در رتبهبندی روزنامههای کشور‌ایران بر پایه عملکردشان در دی ۱۳۹۶ به وسیله وزارت فرهنگ و تمدن و ارشاد اسلامی، خبر ورزشی در مجموعه الف قرار داشت. سخنگوی دولت در توییتر خویش خبرداد؛ کلیدی تصویب وزارت منش و شهرسازی و به منظور حمایت از مردم و رونق گردشگری، عید باستانی امسال… ايرنا نوشت: رئیس پلیس راه البرز اعلام کرد: با توجه به راه‌بندان سنگین تردد وسایل نقلیه از کرج به سمت چالوس یکطرفه آخرین خبرها خ است. سردبیر تجارتنیوز در واکنش به همین خبر در توییتی نوشت: مردمان به جهت چندرغاز پول نقد سرگردان خیابانها هستند. ايرنا: آیتالله لاریجانی، مدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسی سپاس از تلاشهای دولت، بر لزوم تسهیل معیشت مردمان در روزهای نهایی سال و در آستانه عید نوروز تاکید کرد. بزرگترین فرش شهری ایران اصلی شنهای رنگی! سید ابراهیم رئیسی در پیامی به «مایکل دی هیگینز» رئیسجمهور ایرلند حساس تبریک فرارسیدن سالروز استقلال این کشور، تصریح کرد: رابطه ها جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایرلند همواره روابطی دوستانه و توأم حیاتی احترام متقابل بوده است. پس از سفر امیرعبداللهیان به روسیه اما، مسکو خواهش خویش را به همکاریها اهمیت کشور ایران در «چارچوب برجام» تقلیل داد.

ایندکسر