میتوان در پشت روزنه از توری و فیلتر به جهت هوای بازگشت دستگاه کارگزاری کرد. جهت ایجاد همین روزنه فن کویل در آغاز باید به لولایی بودنِ آن توجه نمود.در حقیقتا ساختار درب این روزنه رشته کویل بصورت لولایی و غیرجداشونده از کادر گشوده و بسته می شود.به این مراد در آغاز باید بر شالوده سایز محل نصب دریچه رشته کویل،نسبت به ایجاد کادر مبادرت نمود.فریم همین روزنه حرفه کویل از پروفیل های ۳ و ۵ سانتی قابل طراحی و ایجاد است.ابعاد طولی و عرضیِ فریم را بر مبنا سایز بصورت گوشه بُر ،برش می دهیم.زاویه برشِ هر یک از سرهای اضلاعِ فریمِ روزنه رشته کویل به میزان ۴۵ جايگاه می باشد.این زاویه باعث می شود ساختار دریچه حرفه کویل پس از ساختاریابی بصورت کاملا گونیا درآید و در زمانه کارگزاشتن مشکلی پیش نیاید.پس از برش اضلاع فریم،آنها را بصورت اتصال”نک” به همدیگر متصل می کنیم.این اتصال نه بصورت جوشی بلکه بصورت پِرسی صورت می گیرد تا آثاری از برجستگی یا این که موارد مشابه بر روی نمای روزنه رشته کویل پدیدار نباشد.پس از اتصال اضلاع فریمِ دریچه حرفه کویل، نسبت به تولید جای پیچ یا این که محل حفره یا این که خزینه پیچ بر بر روی نما یا این که دیواره داخلیِ کادر دریچه رشته کویل مبادرت می کنیم.اگر خزینه پیچ بر بر روی نمای قاب روزنه رشته کویل تعبیه گردد روزنه بصورت پیچ ازرو و درصورتیکه این حفره ها بر روی دیواره دریچه رشته کویل تعبیه گردد دریچه حرفه کویل بصورت پیچ پنهان قابلیت کارگزاشتن دارد. اما می توانید به جهت کسب هدایت و مشاوره اکثر در خصوص خرید این تجهیزات، اهمیت همکاران کارشناس ما از همین وب وبسایت اینترنتی پیش روی خود در تماس باشید. شما می توانید به جهت به دست آوردن اطلاعات عمده در خصوص روزنه های حرفه کویل ساده، اصلی دوستان عزیز ما در تماس باشید و از این طریق به جالب ترین داده ها گزینه حیث خویش دست پیدا کنید. می توانید برای کسب داده ها بیشتر در خصوص همین تجهیزات، نوشته ما را تا نقطه نهایی مورد تحلیل و قیمت روزنه زیر رشته کویل مطالعه قرار دهید. امروزه اساسی به کار گیری از دستگاه های مدرن و پیشرفته همچون دستگاه سی ان سی و برش چوب همین قابلیت و امکان به کارفرمایان دیتا میگردد تا دریچه زیر رشته کویل چوبی را اهمیت هر برنامه ای طراحی و تعیین کنند. کاربردی ترین اشکال روزنه تحت رشته کویل میتوان به دریچه ذیل کویل جور شیاری یا گریلی اشاره کرد. زمانی از روزنه ییر رشته کویل استفاده می کنیم که دستگاه فن کویل نیاز به بررسی، تعمیر و محافظت داشته باشد. در دستگاههای فن کویلی که نیاز به منفذِ ورودیِ هوای متعددی به داخلِ محفظه ی داخلیِ رشته کویل وجود دارد به جهت حفظِ استانداردِ ورودیِ هوا و همینطور شکیل تر شدنِ نمای بیرونیِ روزنه فن کویل از دریچه رشته کویل ترکیبی استعمال می شود. اکثری از افراد این جور از روزنه را در دیوارهای ساختمان خود گزینه به کارگیری قرار می دهند. روزنه رشته کویل خطی دوطرفه نیز بصورتِ زاویه دار از دوطرف هوای محفظه را وارد محیط ی روزنه رشته کویل می کند و این دریچه اکثر در جاهایی به کار گیری می شود که روزنه رشته کویل از دیوارها مسافت حتمی را داراست و از هر دوطرف هوای محفظه را جذب می کند. در مدل بندی در آغاز می بایست بدانیم که درب دریچه تحت فن کویل بایستی لولایی باشد و یا وزنه ای. رنگی که به جهت روزنه زیر رشته کویل چوبی به کار برده می شود از محصول پلی اورتان به شکل پولیشی می باشد. کلیه انواع روزنه زیر حرفه کویل از دو نصیب کادر و قاب تشکیل میشوند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دریچه حرفه کویل چوبی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر