روشهای استریل کردن خاک کشاورزی – وطنبیو

درصورتیکه میخواهیم درست و درست تمیز کنیم مخصوصا در همین دورهی اپیدمی کروناویروس، خوبتر هست تفاوت فی مابین ضد عفونی و استریل نمودن را بدانیم. فیلترهای اهمیت میزان ذرات µm 45/0- µm 22/0: اینگونه فیلترها امکان جداسازی و حذف باکتریها را دارند البته اسپیروکت ها، مایکوپلاسما و ویروس می توانند از آنها عبور نمایند. برای استریل نمودن وسایل آنها را در دستگاه اتوکلاو و یا این که فور پایین فشار آب و حرارت بالا به مدت مناسب قرار ارائه می کنند تا هر دسته موجود زنده بر روی وسایل از در بین برود. وجود میکروبهای بیماریزا در محفظه زندگی ، اقتدار و تکثیر و انتقال آن‌ها از فرد بیمار یا تراز آلوده و کثیف به فرد سالم و توانایی آلوده و کثیف کردن سایر سطح ها ، جامعه بهداشتی را برآن داشت تا با همین دشمنان نامرئی انسان مقابله کنند و درصدد کشف راههای پیکار برآیند. این مورد قضیه حیاتی توجه به این مسئله که؛ مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی یکی از بهترین محیط ها به جهت انتقال گونه های عفونت و آلودگی محسوب می شود، بیش از پیش دارای یافته و به تیتر بار سنگینی بر دوش مطب ها و کلینیک های دندانپرشکی باید به آن توجه نمود. بعد شیوه استریل کردن سمپلر گفته میشود.در نقطه نهایی مواقعی که منجر آلودگی سمپلرها میشود را باز‌نگری میکنیم. در مرکز ها درمانی، بیمارستان ها ، مطب ها و در منازل به منظور درمان و بهبود زخم و سوختگی ها، عدم عفونت و آلودگی و همچنین جذب ترشحات حاصل از آسیب ها، گازهای استریل نقش مهمی را دارا هستند. ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ: (Cleaning) ﻳﻌﻨﻲ ﺯﺩﻭﺩﻥ آلودگی­های مثل خون و ترشحات بدنی ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ استریل در فور ﺭﻭﻳﺖ ﺑﺎ ﺁﺏ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ مدتزمان، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ استریل­سازی ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﺎﺩﻩ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍ (Disinfectant) مادهای ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳـﻄﻮﺡ بی­جان ﺑﻜﺎﺭ ﺑـﺮﺩﻩ میشود. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺍﺟﺎﻕ ﻭ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻗﻚ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻡ میشود. آنتیسپتیک (Antiseptic ) مادهای ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میکروبها ﺍﺯ ﺭﻭﻱ سطح ها جاندار و ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ عفونتزدایی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑـﻪ ﺫﻛـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ ﺍﺻـﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍﻳـﺞ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﻙ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ بهکارگیری روشها ﺍﺯ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ، برداشتهای ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ (50 (PPM ﺩﺭ ﻟﻨﮋﺭﻱﻫﺎ (رختشوخانه­ها) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ماده ضدعفونی­کننده ﻭ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎﻱ ۱% ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣـﺎﺩﻩ استریلﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ، ﺩﻣﺎ ۱۲۱ ﺗﺎ 134 ﺩﺭﺟﻪ سانتیگراد ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻉ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ۴ ﺗـﺎ 30 ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ لحاظ می­شود. ﺍﺗﻮﻛﻼﻭ ﺑﺮﺍﻱ استریل ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻓﻠﺰﻱ، شیشهها، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻜﺎﺭ میرود. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد استریل سفتریاکسون بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
ناجی بارباربری کاشانی اتوبار کاشانی ۴۴۸۶۲۸۹۹باربری تهران حمل اثاثیه منزل
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer garnet trade güvenilir mihtml nullednulled themesViagragercekhoca.org