ماهی شوریده در خلیج فارس و دریای عمان، دریای شرق و جنوب چین، رودخانه ارن، جریان ساحلی سومالی، خلیج سن میگل، اقیانوس آرام پراکنش دارند.

 

تغذیه آن ماهی ها ، میگوها و سایر بی مهرگان می‌باشد، و پراکنش آن در دنیا بیشتر در آب‌های با عمق 10 تا  40 متر می‌باشد.

 

صید آن به وسیله تور گوشگیر و ترال کف بوده اما به روش ورزشی (قلاب دستی با طعمه ساردین ) هم صید می‌گردد

ایندکسر