سلوليت يك مشكل شايع و به واسطه تغييراتي در بافت چربي و زير جلدي شکل مي دهد و به ویژه ناحيه ران و باسن خانم هاي برنا را درگير مي كند. در مان هاي متعدد طبي و جراحي براي سلوليت پيشنهاد شده هست اين مقاله اثر كرم يوبيلين كه يك a2 آنتاگونيست مي باشد را در معالجه سلوليت بررسي مي كند.مواد و روشها: 20 خانم كه در يك كارآزمايي باليني 4 هفته اي كه به رخ سه سويه كور طراحي شده بود، شركت كردند كه در آن، كرم يوبيلين را به ران و باسن سمت راست و پلاسبو را به سمت چپ ماليدند. بهبودي از حیث باليني اساسی منفي شدن هر پارامتر باليني و بهبودي از لحاظ قارچ شناسي بر مبنا منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي در لحاظ گرفته شد.يافته ها: درپايان هفته دوم، علايم باليني70 % مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر در تیم درماني تربينافين 1 % محو گرديد؛ در حالي كه در مجموعه درماني ميكونازول صرفا در 35 درصد مبتلايان، ضايعات به صورت كامل محو گشته بود. در پايان هفته چهارم، محو ضايعات از لحاظ باليني به ترتيب 85 % و 80 % بوده است كه امتحان آماري X2 و آزمون دقيق فيشر، تفاوت معني داري را نشان نداد. 0.0001) در سمت چپ اختلالات فوق معني دار نبود. همین کرم در معالجه هرگونه بی آبی متوسط تا شدید پوست به فعالیت می رود. در اين مطالعه اثر ضد قارچي كرم تربينافين 1 درصد (لاميزيل) حساس كرم ميكونازول 2 درصد در مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر باروش كارآزمايي باليني دوسوكور مورد مقايسه قرار گرفت.مواد و طرز ها: 40 بيمار (مرد و 16 زن) دارای ميانگين سني 1/25 سال و از طيف سني 13 تا 63 سال بر مبناي جدول تصادفي، زیر درمان 4 هفته اي حیاتی كرم تربينافين 1 % يا كرم ميكونازول 2 % قرار گرفتند. براي كمك به اين افراد، فهرستي از ميوه جات و سبزيجات قابل دسترسي را به شما معرفي مي كنيم تا بتوانيد مهم به کارگیری از آنان به تیتر مواد آرايشي بهداشتي گياهي به کارگیری گ کرم آبرسان صورت کیووی كنيد. رتینول یكی از مشتقات ویتامین A میباشد كه به پوست كمك میكند كلاژن بسازد؛ در سرانجام خطوط بر روی پوست را صاف میكند. در همین فرآورده از عصاره هایی به کارگیری شده می باشد که پوست شادابی،لطافت و نرمی خود را نگهداری می کند. از طرفي به دسته پوست شما نيز بستگي دارد. احتمالاً شما هم جزء چنين افرادي هستيد.

ایندکسر