مشاوره ثبت شرکت بصورت تلفنی و آنلاین – کارمنتو

واضح هست افراد ذکر شده صرفا جهت مشاغل اجرايي خط توليد مهم شرايط احراز اساسی مدرک ديپلم به خدمت گرفته خواهند شد و تا 10 سال دارای ارائه تعهد محضري مجاز به ارائه مدرك تحصيلي فراتر نمي باشند. 3: مدرك تحصيلي : پذيرفته شدگان نهايي جذب شده تنها جهت مشاغل اجرايي خط توليد حیاتی شرايط احراز مهم سند ديپلم به سرویس گرفته خواهند شد و تا 10 سال دارای ارائه تعهد محضري مجاز به ارائه مدرك تحصيلي بالاتر نمي باشند. در هرینه ثبت کمپانی چنانچه شما حدود یک سال میباشد که فعالیت تجاری خویش را شروع کرده اید و در همین زمینه به درآمد خوب رسیده اید، البته به جهت تصویب کمپانی خویش اقدامی نکرده اید، بدانید که در آتی حیاتی ایراداتی مواجه خواهید شد و بی تردید هزینه تاسیس کمپانی مثل بقیه هزینه های خدماتی روزبه روز بخش اعظم می شود، پس چه بهتر میباشد این الان برای این کار مبادرت کنید تا حساس هزینه قلیل خیس به نسبت آینده، خیال خویش را از بابت این کار سهل وآسان کنید. حق اشتغال در شركت فعلي از شخص مذكور ، سلب خواهد شد. 2: اشتغال: متقاضي مي بايست صد رد صد در دوران تصویب نام در يكي از شركتهاي پيمانكاري گزینه تاييد اشتغال داشته باشد و صرفا در يكي از قراردادهاي زمان اي مستقيم (دست اول) ، شركت هاي معدني اصلي داراي قرارداد حفاري ، انفجار، باطله برداري و استخراج حیاتی شركت ملي صنايع مس ايران ، شركت هاي تامين نيروي انساني مستقيم اصلی شركت ملي صنايع مس ايران و شركت هاي داراي قرارداد فروش اصلي اهمیت شركت ملي صنايع مس ايران(وابسته به موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران)كه در حالا حاضر حداكثر در محدوده 10كيلومتري مجتمع ها مي باشد، سرگرم به فعاليت باشند . 4: سلامت: نيروي انساني مورد لحاظ علاوه بر داشتن شرايط عمومي جذب بايستي از تندرست جسمي اهمیت تاييد واحد ايمني و طب صنعتي برخوردار باشند. 5: متقاضيان بر شالوده ضوابط و مقررات قانون كار به شکل قرارداد تامين نيرو جذب مي گردند. 1: سوابق تجربي : دارا بودن دستکم 10 سال سابقه كار(حداقل 3650 روز سوابق بيمه ) در شركتهاي ذكر شده تا نقطه نهایی مهلت ثبت اسم (ملاك سوابق در شركتهاي مذكور تنها بر مبنا سابقه فرد در يكي از قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران- قيد شده در شرايط آگهي- بديهي هست ساير سابقه فرد متقاضي در آن شركت در خارج از محدوده قراردادي مذكور مورد تائيد نمي باشد). د- کارکنان شرکتهاي پيمانکاري و پروژه ه­اي دارای ربط و ساکن در مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك که تا پایان مهلت ثبت اسم دست‌کم به مدت 10 سال در اين شرکتها در يكي از قراردادهاي مرتبط اصلی شركت مس مشغول به فعالیت بوده و سوابق کاري آنها به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد. ه- فرزندان بازنشستگان کمپانی ملی صنایع مس کشور ایران که محل میلاد آنها خارج از بخشها اعلام شده هست . الف- محل میلاد يا محل صدور شناسنامه داوطلب در يكي از توابع بخشها مذكور باشد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از ثبت کمپانی روزنامه رسمی ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید: