در برخی از پایگاهها نظیر اسکوپوس قابلیت جستوجوی بخشی از منتخب مقالات هم به جهت رسیدن به نسخه کامل آن در پایگاه وجود دارد. جهت دانلود بدون‌پول مقالات مورد نظر خود، تنها به اندازه می باشد پیوند منتخب نوشته گزینه نظرخود را وارد نمایید و بعد از آن از وارد کردن عبارت سناریو داده شده بر روی ارسال درخواست کلیک کنید.در چندین ثاینه پیوند دانلود متن تمام را تماشا خواهید کرد. اما مشکلی که وجود دارااست این است قابلیت دسترسی به نوشته تام مقالات نو وجود ندارد. در این سرورها امکان دانلود مقالات از بیش از ۹۰% ناشران و مجلههای اعتبار جهان در زمینههای دارای ربط و غیر مرتبط حساس بیولوژی وجود دارد. در سمت چپ ورقه نتایج، یکسری آپشن وجود داراست که تنها اساسی بخش تاریخ سر و عمل دارید. DOI هر مقاله، معمولا پس از نشر الکترونیکی آن، توسط چاپ کننده تعریفشده و در ورقه اولیه ورژن الکترونیکی مقاله و همچنین در برگه اینترنتی مربوط به آن نوشته درج میشود. برای انجام یک پروژه یا این که انتها طومار دانشگاهی معتبر و قانونی در مرحله نخستین به یک موضوع تازه و گوناگون نیاز دارید. درصورتی که رغبت به به کارگیری از راهکار جستجوی ایلرنیکا برای دستیابی به گواهی علمی موردنیاز خویش نداشته باشید، میتوانید عنوان مقاله/کتاب/پایاننامهی خود را در هر یک از پایگاههای گزینه پشتیبانی کتابخانه کاوش کنید، پس از یافتن موارد مطلوب، لینک یا این که شناسه دیجیتال (DOI) اوراق تعیین شده را در نوار دانلود مقالات علمی ایلرنیکا وارد کرده، منتظر اخذ لینک دانلود بمانید. به جهت کاوش باید مسئله نوشته را در نوار اختصاصی تایپ کرده و Enter را بفشارید. بر روی جستجوی پیشرفته، کلیک کنید و کلمه ها دارای موردنظرتان را در جعبه جستجو در مقابل کلمه ها کلیدی، تایپ کنید. در اینجا ما “ماشین بردار پشتیبان” را در جعبه کاوش کلمه و واژه کلیدی، تایپ کردیم و مقالات دارای ربط در پایان برگه به صورت صورت تحت دانلود نوشته صفات خدا سناریو داده شد. پس از ورود در قاب مربوطه واژه و کلمه دارای خویش را سرچ کنید تا نتیجه ها مربوط به جستجوی شما آورده شود. مقاله خویش را حساس کلیک بر روی کلمه “مقالم رو بده” دانلود کنید. محققان و دانشجویان می بایست از مقالات تازه در نگارش بخش پیشینه تحقیق مقالات و انتها نامههای خود استعمال کنند تا معتبر متن و پژوهش خود را افزایش دهند. درصورتیکه به مقالههای بیشتری نیاز داشته باشید، حساس خرید کردن و ارتقا امتیاز میتوانید آن مقالهها را دانلود کنید.

ایندکسر