مفاهیم گردشگری و اصطلاحات رایج صنعت توریسم چیست؟

ت- مقصد گردشگری: هر کشور، شهر، منطقه یا محدوده جغرافیایی که از نظر جاذبههای گردشگری و امکانات، قابلیت و توان اضطراری برای پذیرش گردشگر را داشته باشد. به آسانی به مردمان در آیتم اختلال اطلاع بدهید و ملاحظه کنید آیا کاری وجود داراست که در صورت انجام احوال کمی خوبتر شود یا خیر. الف- گردشگری: تیم فعالیتهایی که فرد یا اشخاص در مسافرت­های داخلی یا این که خارجی و به رخ شخصی یا گروهی که بیش از (24) ساعت باشد و به منظور کسب و کار نباشد، انجام میدهند. یک عنصر تازه در بخش حمل و نقل – و موردی که در سال های آینده کلیدی بیشتری پیدا می کند – شامل استفاده از فضاپیما برای حمل گردشگران به فضا است. الف- بسط گردشگری در راستای تقویت هویت دینی- ملی. چ- برنامه ملی: برنامه ملی توسعه گردشگری، به تیتر برنامه اجرایی همین سند، شامل تنظیم و تدوین کردن چهارچوب گسترش بلندمدت به جهت گردشگری و یک برنامه اقدام کوتاه­مدت برای فعالیتها و اقدامات اولویتدار می­شود. پژوهشگاه رویان در راستای کمک به ارتقای تدریس و پژوهش در مرزوبوم اقدام به برگزاری دورههای گردشگری آموزش کرده است. فراهم ساختن حوزه توسعه گردشگری جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران به گونهای که به موجب آن حفظ، تقویت و عرضه هویت فرهنگی و ارزشهای حاکم بر جامعه، ارتقای آگاهی و فرهنگ­سازی در راستا گردشگری، بهبود رقابتپذیری مرزوبوم در این حوزه، ارتقای کیفیت تجربه گردشگر از روش نوآوری و تنوع­بخشی به محصولات گردشگری، توزیع متوازن زمانی و مکانی مسافرت در کشور، تسهیل ورود به فضای به دست آوردن و عمل گردشگری، اشتغال­زایی، ارزآوری و درآمدزایی و هدایت ذی­نفعان حیاتی در توسعه صنعت گردشگری در راستای منش گردشگری استوار حاصل شود. ت- تأکید بر الگوی توسعه گردشگری جامعهمحور. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در راستای توسعه و گسترش هرچه عمده اثر ها فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی صنعت گردشگری کشور، دین نامه اجرایی اجزای (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) ضابطه برنامه ششم گسترش راجع به زیرساخت های گزینه نیاز بخشها گردشگری و حمایت از تأسیسات گردشگری را به ثبت رساند. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/29 هیات وزیران راجع‌به “سند راهبردی توسعه و گسترش گردشگری” طی نامه شماره 66634 مورخ 99/06/16 توسط معاون اول رییس جمهور بیان شد. ب- سند: سند راهبردی توسعه گردشگری. ب- صیانت از ارزش­های ایرانی- اسلامی، تنوع قومی، میراث فرهنگی و طبیعی و احیا، ترویج و بسط هنرهای سنتی و صنعت های دستی. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 براساس ارزش­های حاکم بر کشور، مهم اتخاذ راه و روش بسط پایدار، همه­جانبه و متوازن، استعمال منطقی از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی و به کار گیری حداکثری از مشارکت بخش خصوصی به تیتر یک عدد از پیشران­های گسترش کشور، از حیث توسعهیافتگی صنعت گردشگری جزء کشورهای برتر منطقه خواهد بود. برای افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از ظرفیت گردشگری در ایران ، شما احتمالا می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
ممنوعیت بزرگترین جامعه Reddit ترامپ از "تحریک به خشونت"