البته از آنجا که سازهها مهم گذشت سالها مقاومت و استحکام نخستین را ندارد و ممکن میباشد در برابر نیروهای جانبی و لرزهای مقاومت اول را نداشته باشد و جراحت ببیند، انسانها همواره به دنبال راههایی بودهاند تا عمر موثر محل سکونت خویش را حساس کمترین هزینه و دست‌کم مقدار خرابی افزایش دهند. کلیدی اتصالات در بنا ها و ساختمان ها بر هیچ کسی پوشیده وجود ندارد و گزارشات فساد ساختمان ها در زمین لرزه های اخیر نشان می دهد که قریب به عمده فساد ها و گسیختگی ها در ناحیه اتصالات صورت گرفته است. فراهم سازی سطحی به جهت از بین بردن آلودگی ها و لایه های سطحی ضعیف به مراد اصلاح مختصات سطح زیرین و ایجاد سطحی جدید اصلی ساختاری مطلوب شکل می گیرد . ضخامت کم لایههای FRP (در حد میلیمتر)، منجر می‌شود تا استعمال از آنان در مقاوم سازی سازه، بیش تر فضا نداشته باشد. در خصوص تاریخچه مقاوم سازی اهمیت FRP در جمهوری اسلامی ایران مقاله Impact of Professor Urs Meier in application of CFRP composites in structural strengthening in Iran مقاوم سازی دارای ورق frp را مطالعه بفرمائید. بدلیل ضعف نسبی مصالح FRP در برابر حریق و آتش سوزی، در پروژه مقاوم سازی نیاز هست تا پوشش مازاد بر بر روی لایه FRP اجرا گردد که سبب می شود هزینه مقاوم سازی بالا رود. به دنبال فرسوده شدن سازههای زیربنایی و نیاز به تقویت سازهها به جهت برآورده نمودن شرایط سختگیرانه طراحی، طی دو ده سال اخیر تأکید فراوانی بر بر روی تعمیر و مقاوم سازی سازهها در سراسر جهان، صورت گرفته است. ۲- در طی آزمایشات گوناگون جدا شدن ورق به تیتر بیشترین عامل ناکامی CFRP بازدید گردید آنچه قابل برداشت است، بازدید انقطاع شدن ورق CFRP بتن منطقه فشاری ،گیسختگی ورق و به عنوان یک ادله نا مناسب که نیاز به به کارگیری از سیستم مهارهای انتهایی موثرتر و همینطور استعمال از چسب های دارای مقاومت فراتر را پر‌نور می سازد . در واقع نقش دارای ماتریس انتقال برش از الیاف به ماده مجاور و کنترل کمانش موضعی الیاف زیر فشار می باشد. الیاف FRP خواص عایق بودن فوق العاده ای دارا هستند .به طور کلی این مواد از نظر مغناطیسی و الکتریکی خنثی بوده و عایق محسوب می شوند. 5. به کارگیری از FRP در تقویت بنا بتنی، مناسب تر از تخریب اجزای سازه بتن آرمه و مقاوم سازی کلیدی شیوه سنتی شده است. طراحی و محاسبات مصالح FRP در بهسازی و مقاوم سازی بنا بدلیل اخلاق و رفتار غیر ایزوتروپ نسبت به فولاد و بتن متعدد تر است. همینطور اهمیت اعتنا به ضعف های موجود در طراحی و اجرای بنا ها و نیز تغییرات در آیین نامه ها و سختگیرانه خیس شدن آن و لزوم رعایت استانداردهای ساختمانی ، به کار گیری از میلگرد های FRP در مقاوم سازی ساختمان و ایمن نبودن سازه ها و هم تقویت و بهسازی اعضای ضعیف و زخم دیده گزینه ی مضاعف مناسبی می باشند . برای افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از فیلم مقاوم سازی اهمیت frp ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر