مهاجرت معکوس در روستاهای غرب تهران در پی پروژه عظیم گازرسانی

همین تنها راه نزدیک شدن جدی به صنعت و مشارکت صنعت و کالج اهمیت یکدیگر است.» بهرغم آنکه شرکت کروز پیشرفتهترین و بزرگترین قطعهساز کشور اهمیت 13000پرسنل مجهز به یک مرکز تحقیقات نوین دارای حضور 250 نفر از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای اعتبار مرزو بوم است، به دانش طراحی قطعات پیشرفته دست یافته و دهها پروژه مهم همکاری در دانشگاهها در حال مبادرت دارد ولی حساس مجهز نمودن این آزمایشگاه ذخیره انرژی در دانش گاه تهران به دنبال آن می باشد تا به تکنولوژیهای روز جهان در خودروهای برقی در نصیب ذخیره انرژی دست یابد. او معتقد هست که حضور همیشگی ساکنان در خانههایشان میزان مرغوب بودن کشاورزی را ارتقا داده و زندگی به نوعی به روستاها برگشته است. این آبادی را توسعه و گسترش بخشید و چراغ خانهها را در زمستان روشنتر کرد و در ادامه پروژه عظیم گازکشی به روستاهای دیگر موجب شد تا موجی از برگشت به روستاها شروع شود؛ موجی که کلیدی گرانی زندگی در شهر، آلودگی هوا و اما فراگیری کرونا هم‌زمان شد. احوال ترسناکی بود و ما داشتیم تصمیم میگرفتیم از همین رویای پیچیده و خطر آفرین بیرون بشویم که ناگهان کسی شبیه به سوپرمن اهمیت یک علامت pm روی لباسش، وسط کارگاه ظاهر شد. او در مورد پروسه رجوع و برگشت اهالی به روستا میگوید: «طی ۲ دهه اخیر سفر زیاد متعددی از سنگان به تهران شکل داده بود. همین واقعه در بخش اعظم روستاهای بخش کن صورت دیتا و می توان گفت بیش از ۶۰درصد ساکنان به شهرها مسافرت کردند. البته بعد از آن از گازرسانی، بخش اعظمی از مهاجران دوباره برگشتهاند. اما چنانچه شرکتی یک پروژه ریز یا حتی تعدادی پروژه ریز را از دست بدهد، ممکن هست تأثیر آن بر سود پروژه دانشجویی مکانیک کمپانی قلیل باشد. رئیس پروژه در صنایع متفاوتی ازجمله بانکداری، بازاریابی، مهندسی، فناوری و معماری کار می نماید و ممکن می باشد گهگاه به جهت عمل مهاجرت کند. به گزارش «اخبار خودرو»،رئیس دانش گاه برق و کامپیوتر دانشگاه تهران گفت: «حدود چهار سال می باشد که کلیدی کمپانی صنعت های تولیدی کروز همکاری مشترک داریم و همین همکاری موجب شد کروز مهم شیوه سرمایهگذاری در کالج تهران وارد عرصه شود.» مجید نیلیاحمدآبادی در خصوص افتتاح آزمایشگاه ذخیره انرژی دانش گاه تهران و کمپانی صنعت های تولیدی کروز اصلی تاکید بر این که می بایست بتوانیم صنعت پیشرو و دانشبنیان مرزوبوم را به دانش کده نزدیک و همراه کنیم، گفت: «توسعه نیروی انسانی و دانش و فناوری در نسل تازه و نسل آتی سوای مشارکت صنعت هوشمند اهمیت کالج ممکن نخواهد بود و همین متعالیترین قدم در همکاری اهمیت صنعت به شمار میرود.» وی افزود: «علاقهمندیم صنعت در حوزههایی سرمایهگذاری کند و رابطه تنگاتنگی در میان علم و فناوری برقرار شود و نیازهای آینده جمهوری اسلامی ایران و دنیا را پاسخگو باشد.» وی در ادامه تصریح کرد: «از آنجاکه ذخیره و تجدید الکتریکی یکی از مهمترین حوزهها در عالم و صنعت محسوب میشود، به دنبال آن هستیم انرژی را به شکلهای مختلف، استخراج، ذخیره و جابهجا کنیم که آرم آن خودرو الکتریکی است.» نیلی به مشارکت هرچه تمامتر دانش گاه و صنعت اشاره کرد و افزود: «در این مسیر به دنبال آن هستیم موسسه ها خصوصی هوشمند را به دانشکده بیاوریم. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه پروژه دانشجویی مکانیک خودرو بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
اپل به برخی از ترافیک شبکه از Big Sur اجازه می دهد تا دیوارهای آتش را دور بزند