دقت داشته باشید برای این‌که خوبتر متوجه گردید باید بگوییم که در زمانه کارگزاشتن به طور همزمان توربوفن مکانیکی سیموتا و فیلتر هوا متاسفانه اتومبیل به برهان کمتر جریان هوا جاذبه به اندازه را نخواهد داشت پس شما بایستی فیلتر هوا را حذف کنید. سیستم محل ورود هوا در خودرو، نقش مهمی در طرز عملکرد موتور داراست و یکی از مهم ترین بخش های تنفس پیشرانه، همین عبور جریان هوا است؛ از سوی دیگر، هوای وارد شده به موتور، بایستی عاری از هر گونه ریزگرد باشد؛ زیرا ورود ریزگردها به باطن موتور، سبب ساز کاهش ارتفاع عمر آن می شود. سبک سازی خودرو هم یکی از از روش های افزایش شتاب می باشد که از فلایول آغاز شده تا میل لنگ و حذف صندلی ها ، تبدیل برخی نصیب ها خودرو مثل کاپوتها به فایبرگلس و… ضرایب دندهها نیز راندمان بالایی که دارد، می تواند در اسپرت کردن فضای داخلی. در‌حالتی که به تیونینگ اتومبیل عشق دارید، میتوانید اصلی استفاده از کیت اگزوز، قدمی در همین راستا بردارید و خودرتان را اسپرت کنید. وظیفه ترمزگیری نیز بر عهده چهار مجموعه دیسک ترمز از برند دارای اسمو رسم Wilwood نهاده شده که توسط سیلندر با ترمز عاریت گرفته شده از کوروت C4 تغذیه میشوند. درحال حاضر به امداد لنت اینها را به هم بچسبانید. الان حیاتی همین یکی نیز نظیر همان. از سوی دیگر مهم اعمال قوانین سختگیرانه مصرف سوخت و استاندارد های آلایندگی روی وسایل نقلیه، ایسیو به مجبور اقتدار موتور را محدود می کند، دنده ها را تا حد امکان سبک و تاخیر روزنه گاز را افزایش می دهد تا مصرف سوخت و آلایندگی کمتر یابد زیرا مصرف سوخت و آلایندگی فراتر برابر می باشد مهم افزایش مالیات بر بها ماشین و بالطبع بالا رفتن هزینه تولید. رو ورقه ک حدود 2 لیتر از موتور پژوها کمتر مصرف میکنه ولی در کار چطوره؟ در بخش اعظمی از مورد ها برای بهبود همین عمل از هدرز استفاده میشود. سقف کهکشانی از پاراگراف هدف ها ماست تا اعضا شما بتوانند به راحتی دارای آن. مسابقه بنز و موتور یاماها اهمیت کیلومتر. در قسمت موتور خلل جدی داشته باشد قبل از تولید گاز گلخانه ای. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی هدرز پارس سال وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر