همین ورزش را می توان برای هر سن، وزن، جنسیت یا این که وضعیت جسمی استعمال کرد (در رخ آسیبدیدگی یا درد، میتوان از EMS برای درمان به کار گیری کرد). DGKN پیشنهاد میکند اشخاصی که بعد از آن از ورزش EMS دچار درد، تپش قلب یا این که ضعف میشوند، بایستی سریعاً به دکتر مراجعه کنند. اگر چه آقایان و بانوان هر دو می توانند شاهد رویش و تقویت عضله‌ها و کاهش سایز در اثر چربی سوزی باشند اما آقایان اکثر اوقات مبتلا رشد عضلات می شوند و بانوان از نظر اصلاح فرم بدن به تناسب اندام دست پیدا می کنند. چربی سوزی فقط به تغییر‌و تحول سایز منتهی نمی شود بلکه حتی می تواند کارایی دستگاه قلبی – تنفسی شخص را نیز دچار چالش کند به طوری که فرد از نظر آمادگی جسمانی به رویش برسد. پیش از این، همین طرز در فیزیوتراپی، ورزش اهمیت کارایی بالا و به جهت اهداف طبی سپس از فعالیت استعمال میشد؛ اما امروزه در سالنهای ورزشی هم ارائه میشود. ایکس بادی ورزشی هست که در آن از متد EMS (مخفف کلمه Electric Muscle Stimulation به معنای تحریک الکتریکی عضلات) به کار گیری می ایکس بادی بابلسر شود. برای انجام ورزش ایکس بادی فرد بایستی یک لباس ورزشی همپا با سیمهای متصل به دستگاه بر بدن کنید که این لباس از قسمتهای متمایز تشکیل شده و گروههای مختلف عضلانی را ذیل پوشش قرار میدهد. این ورزش نو مزایای بسیاری متعددی برای شما دارد که نیز آنگاه جسمی و نیز آن‌گاه روحی شما را پوشش میدهد. اساسی ورزش ایکس بادی شما در یک روزگار کم، میزان متعددی کالری میسوزانید. ورزشکاران می توانند وقتی که خسته شده اند و نمی توانند انقباضات عضلانی را تا حد زیادی محافظت نمایند از تمرین EMS به کار گیری کنند که همین مزیتی نسبت به تمرینات اساسی وزنه می باشد. همین رشته آوری ابعاد در ورزش رشته ای نیز معرفی شد، در در آغاز به توانبخشی ورزشکاران آسیب دیده می پرداخت. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای باشگاه ایکس بادی صادقیه وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر