به این ترتیب حتمی است که سطح ورق، پیش از فرآیند نورد سرد، مسلما تمیز و تهی از اکسید باشد. ورق سیاه یا این که ورق آهن از تولید ورق اهمیت تکنولوژی نورد گرم به دست می آید به این مفهوم که مواد اولیه ورق در دماهای مضاعف بالا ذوب شده و طی همین فرایند، ورق ظاهری مات به خود می گیرد و رنگ ظاهری آن منجر می شود در بازار آهن اصطلاحا به اسم ورق سیاه شناخته شود ولی ورق سیاه را به اسم ورق آهن و ورق st37 نیز می شناسند. ولی در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر همین پوشش پیش میرود. وی خاطرنشان کرد: همین آمارها نشان می دهد که حالت اقتصادی به سمت بهتر شدن پیش میرود ولی رویش اقتصادی اساسی رشد اقتصادی آیتم لحاظ ما فاصله دارد. وی اهمیت اشاره به ارتقاء نرخ ارز و اثر گذاری آن بر تورم گفت: حالا اساسی وجود آنکه در سال پیشین بیشترین تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی پروسه به سمت بهبود است و این‌که تورم نقطه به نقطه در اکنون کمتر میباشد یعنی ما تورم را داریم البته حالت در هم اکنون خوبتر شدن است. صالحآبادی اهمیت ابلاغ این که در سال اعصاب در بخش صادرات غیر نفتی رشد داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال پیشین ۶۷ درصد پرورش داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ % رویش داشته است. بانکها در قبلی برخی مبتلا اموال اضافی و معوقات شدهاند که بانک مرکزی کمک مینماید که معوقات در سیستم بانکی کمتر پیدا کند. وی گفت: در سال آتی پیش بینی شده که تکالیف کمتر پیدا نماید و به گونهای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بر بیاید چرا که چنانچه بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می نماید و بیشتر برداشت انجام شده و شالوده مبلغی مضاعف می‌شود که به تورم می انجامد. مدیریت کل خزانه مرکزی تأکید کرد: افزایش سرمایه نقدی بانکها هم از برنامههای جدی سال آتی ما میباشد که می تواند اقتدار وامدهی خزانه ها محاسبه ی وزن ورق آهن را افزایش دهد. وی ادامه داد: بنابراین مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و ارزش فروش نفت، دستمزد ها و بقیه هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونهای برنامهریزی شده که دارایی دولت در سال آتی اصلی کسری مواجه نباشد. به جهت سال آینده انتظار ما پرورش ۸ درصدی می باشد که در میزان دارایی پیشبینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم. البته خوشبختانه دولت مفروضات دارایی سال آتی را به گونهای پیش بینی کرده که مهم کسری بودجه مواجه نباشیم. در میهن حساس ۳۰ خزانه و موسسه هستیم، حیاتی تک تک آن ها جلسه خوا‌هیم داشت و صورتجلسه میگیریم و برنامه زمانبندی معین میکنیم، ماه به ماه هم آن ها را کنترل خوا‌هیم کرد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد ورق اهن آجدار لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر