وکیل مهریه در تهران – گروه وکلای آریا دادیار

فرآیند دوچندان مشقت بار کانون وکلا را برای دریافت وکیل مهریه رایگان پروانه گذرانده است. ارگان تعدیل مهریه بر شالوده نرخ تورمی بانک مرکزی، در صورتی که وجه رایج باشد، پذیرفته شده است. در عاقبت سفارش می‌گردد در تعیین آن به زمان عقد یا به اجرا گذاشتن مهریه علاوه بر رعایت جوانب مختلف، بهترین رویه را انتخاب فرمایید تا از هر گونه اختلاف و کشمکش دوری کنید. در عاقبت تنها وقتی که زن از حق خویش بگذرد و مهریهاش را ببخشد، مهریه به او تعلق نمیگیرد و درصورتیکه به رخ رسمی آن را اعلام کرده باشد، حق رجوع و برگشت ندارد مگر تدلیس (فریب خوردن) یا این که تحمیل و تهدید را ثابت نماید. اگر مرد تقاضای طلاق بدهد، در هر شکل باید کلیه حق زن از جمله مهریه را بپردازد مگر این که طرفین در همین موضوع توافقاتی اهمیت یکدیگر کرده باشند. در جواب می بایست گفت، در صورتی که گزینش مهر قبل یا بعد از عقد رخ نگیرد، طرفین میتوانند بر مهر توافق کنند. اصلی توجه به حالت فعلی اشخاصی که به هر علتی تمایلی به مشاوره حضوری ندارند می توانند از خدمات مشاوره آنلاین مهریه استفاده کنند. مهرالمسمی؛ مهری هست که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و در عقد ذکر می کنند. پیشین از مسالهی حقوقی، می بایست در لحاظ داشت که بسیاری از مردها مطالبهی مهریه را پایان منش زندگی تلقی می‌کنند و همین درخواست زن ممکن میباشد سبب ساز به کدورت و تزلزل نهاد خانواده شود. و در ادامه بیشتر گردد که به مراد کمتر مقدار مجازات حبس اصل بر عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه بوده و ثابت مغایر آن بر عهده زوجه می باشد که دارای تقاضا نمودن از اداره ثبت می تواند استعلامی از وضعیت مالی زوج به دادگاه خانواده ارائه و یا اصلی مطرح نمودن درخواست خویش از شیوه اجرای تصویب که عقد نکاح در آن به تصویب رسیده خواستار صدور اجرائیه نسبت به مطالبه مهریه باشد.

حتما بخوانید:
فضایی، یوسف - ویکینور، دانشنامۀ تخصصی