دستگاه تزریق به نام های دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ نیز شناخته میشوند. برای گزینش و انتخاب دوزینگ پمپ، می بایست تحلیل شود که از این پکیج تزریق مواد شیمیایی در چه مورد ها و کاربرد هایی به کارگیری میشود. 1) حد عمده انرﮊی (فشار ) ایجاد شده به وسیله پمپ ها ی دینا میک (سانتریفوﮊ ) محدود بوده و به هد دارای اسمو رسم میباشد که با بستن شیر خروجی به طور تام (شدت جریان صفر )به وجود می آید در حالیکه حد بیشتر فشار پمپ های جابجایی اهمیت دقت به فشار سیستم گزینش می شود. دوزینگ پمپ که به پمپهای اندازهگیری یا این که مترینگ پمپ هم معروف هستند، ممکن است دوز خاصی از یک سیال را تزریق و جابهجا کنند، بنابراین به اصطلاح “پمپ تزریق” نامیده میشوند. یکسری طرز وجود دارد که این فعالیت را انجام می دهد البته متداولترین آن شامل کشیدن مقدار مشخصی از ماده به داخل محیط و آنگاه تزریق آن به باطن لوله یا مخزن است. پمپ تزریق از گزاره قطعات و ابزار های جانبی دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس RO به شمار میرود. مراحل سازان مهاب حاذق به طراحی و ایجاد دستگاه های تصفیه آب RO نصفه صنعتی به طرز اسمز معکوس ( RO) میباشد. برای داده ها اکثر راجع به دستگاه های اسمز معکوس میتوانید به بخش مقالات مراجعه کنید. Sera ProDos دارای طیف وسیعی از محصولات میباشد و راهحلهایی را توسعه میدهد که از حیث اقتصادی، فناوری و زیستمحیطی با فرایند هستند و برای بسیاری از کاربردها مثل تصفیه آب و فاضلاب، ضدعفونی نمودن یا این که دوز ظریف و تحویل مواد شیمیایی و مایعات ضروری است. از کاربرد های همین قطعه، همین میباشد که مواد شیمیایی، یا این که مواد اسیذی ای چون گشوده و کلر را در دستکاه های مربوط به تصفیه آب و فاضلاب تزریق میکند. همین پمپها در پکیج تزریق مواد شیمیایی، حساس اعتنا به گستردهبودن و تنوع محلولهای شیمیایی گزینه تزریق، متنوع میباشند و از هر کدام از این پمپها به جهت مصارف خاص به کارگیری میشود. یک عدد از موردها به کار گیری از همین پمپها در این صنعت، تمیز کردن دستگاههایی می باشد که اصلی شربت در تماس بودهاند. و pH آب در خروجی ممبران ها را نیز کمتر دهد. روند سازان کلیدی تعدادی دهه تجربه در این زمینه و ارائه ی قطعات مهم کیفیت از برند های در میان المللی و جهانی کیفیت تمام محصولات خود از دستگاه های خانگی تا دستگاه تصفیه آب صنعتی و دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی و قطعات جانبی دستگاه ها را تضمین دوزینگ پمپ اهل ایران قیمت میکند. § به جهت از فی مابین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم به کارگیری می شود. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ کانسپت لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر