پرشر سوئیچ اشنایدر Schneider خرید از نمایندگی دیجی اشنایدر

در همین بین تجهیزات جانبی گوناگونی به جهت در اختیار گرفتن زمان واضح و خاموش شدن پمپ و به نوعی حفاظت از این سیستم طراحی شده اند، که ما در ادامه همین مطلب قصد داریم کلیدی یک عدد از آن ها، یعنی پرشر سوئیچ پمپ آب آشنا شویم. سوئیچهای به فعالیت رفته در جریان آب، به گونهای از مواد ضد آب ساخته میشوند که در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشند. طوری که در مصارف خانگی همین مقدار به تحت یکبار میرسد، از این رو اکثر زمان ها پرشر سوئیچ گازهای خانگی، به جهت استعمال در فشار پایین یکبار و یا این که برحسب میلی بار تنظیمشدهاند. از در اختیار گرفتن فشار های دیفرانسیل ثابت برای تهیه و تنظیم یک فشار، و از در دست گرفتن فشار های دیفرانسیل متغیر برای تهیه دو فشار به کارگیری میشود. دارای افت مقدار فشار، شفت از دکمه جدا شده و دکمه به حالت اول خود گشوده می گردد. در گونه مداد بعد از آن از قطع سیستم با برگشت فشار به محدوده مجاز، سیستم به رخ خودکار آغاز به فعالیت مجدد میکند. در واقعیت در یک نتورک توزیع گاز تغییرات فشار اجتناب ناپذیر میباشد. در حقیقت فساد قطعاتی نظیر سوئیچ معمولا ناچیز است. لوله بردون از یک لوله بیضوی رخ تشکیل شده می باشد که اساسی افزایش فشار ارتفاع آن ارتقاء می یابد و به سمت جلو حرکت می کند و اصلی کاهش فشار طول آن پرشر سوئیچ ضد انفجار کمتر می یابد. همین وسیله وظیفه در اختیار گرفتن مدار آب مصرفی را به عهده دارد که به گویش بی آلایش پکیج مدام وقتی واضح باشد که آبی وجود داشته باشد و فارغ از آب پکبج روشن نشود. گاهی زمان ها در مدار نشتی وجود دارد و یا این که مقداری آب یا رطوبت در موقع هواگیری پمپ و رادیاتورها به خارج سوق‌دهی شده ، شیر اطمینان عمل نموده و یا این‌که مقدار آب مقداری را بوسیله شیر پرکن ، وارد سیستم کرده ایم . در زمان افزایش فشار گاز بیش از میزان تهیه و تنظیم شده توسط ولوم بر روی دستگاه ، تیغه NC گشوده شده و تیغه NO بسته می‌شود و در‌حالتی که فشار گاز از مقدار تهیه و تنظیم شده افت نماید ، مجددا تیغه NC بسته شده و تیغه NO گشوده می گردد . چون حساس دقت به یک حجم مشخص و معلوم از گاز حساس کاهش یا افزایش مصرف کنندهها، فشار در کانال مبتلا افت شده و یا این که افزایش مییابد. این شبکهی توزیع اگر شبکهی توزیع شهری در لحاظ گرفته شود، هریک از منازل و یا واحدهای صنعتی در آن شهر، مصرف کننده خواهند بود و اگر شبکه توزیع، یک خانهی مسکونی و یا این که یک واحد صنعتی در نظر گرفته شود، هر کدام از وسایل گازسوز مثل بخاری گازسوز، پکیج، شوفاژخانه و یا این که دستگاه صنعتی گازسوز و غیره بهعنوان مصرف کننده تلقی میشوند. از طرفی گاز شهری امروزه در خانه هر ایرانی مقام ویژهای پیداکرده است، بهطوریکه اکثری از مردم دیگر نمیتوانند اهمیت حذف همین سرویس از منازل و محل کارشان کنار بیایند.

حتما بخوانید:
متخصص سئوی وب سایت