کربن اکتیو مرحله وسیعی از همین منفذهای متفاوت داراست که مواد شیمیایی پس از واکنش، به آن‌ها میچسبند و قابلیت ورود مجدد آنان به محفظه وجود ندارد. همین مواد بایستی از بر روی پوست پاک شود تا سالم پوست را به خطر نیاندازد. آنجاست که باکتریها این مواد را تجزیه کرده و ترکیبات سولفوری ساخت میکنند که باعث بوی نامطبوع در دهان میشود. ترکیبات آلی گریز که مهم نام VOC شناخته میشوند، یکی از از مواد شیمیایی می باشد که به راحتی توسط این جور فیلتر در دستگاه تصفیه هوا جذب میشود. کربن فعال که به عنوان یک ماده جادویی شناخته میشود، مهم خواص آنتی باکتریال و ضدالتهابی هم هست. به این گونه که کربن اکتیو میله ای یا این که مدادی هم گفته می شود به رخ استوانه بوده و قطر آن فی مابین 0/8 تا 130 میلی متر است. در ادامه به سوال ها بیشتری دربارهی همین فیلتر پاسح میدهیم. این فیلتر در دستگاههای تصفیه آب هم به کارگیری میگردد تا موادی سموم شیمیایی و کلر را از آب حذف کند. نیز جنین در واحدهای تصفیه پساب و در مرحله سوم از همین ماده برای بهبود کیفیت تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد مورد استعمال در تصفیه و روشهای آن مقاوم هستند استفاده میشود. این مواد از طرز خرد نمودن یا این که له کردن ذرات کربن بدست میآیند که ۹۵-۱۰۰ % آن ها از یک مش مشخص عبور میکنند. به ادله هدر رفت انرژی بالای این محصول، نگهداری آنها در یک ظرف خاص متداول نیست. علاوه براین، این مواد اقتدار بالایی در سفید نمودن دندان داشته و به همین دلیل در ایجاد خمیر دندان نیز کاربرد دارند. مزیت حساس کربن فعال پودری میزان بالای سطح فعال در واحد حجم است، ولی به عامل اندازه ریز ذرات افت فشار بالایی فروش زغال کربن فعال را تولید میکند. در جذب سطحی ذرات ریز در بستری ثابت نگه داشته می شوند و سیال پیوسته از دربین بستر عبور می کند. بوی بد بدن از گزاره تنفس بدبو و عرق تن از عوامل ناخوشایندی است که فرد را غمگین می نماید و خصوصاً در روزهای گرم سال هم آزاردهندهتر میشود. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت کربن فعال فیبری.

ایندکسر