36 روش مقاوم سازی ساختمان (strengthening) + ویدیو + مراحل اجرا مقاوم سازی. مقاوم سازی

قالب هایی در اطراف المان تعبیه شده و باطن آن بوسیله بتن لبریز می گردد. پس از ان رخنه های ساخت شده به وسیله چسب اپوکسی لبریز شده و آرماتورهای دوخت L صورت در باطن آن قرار می گیرد. همین نحوه می تواند وزن سیستم بنا ای را ارتقاء دهد، در زمان به کارگیری از پوشش بتن مسلح حتمی می باشد قبل از بتن ریزی نصیب تازه برای پوشش، تراز بتن موجود خراشیده شده تا به‌این وسیله پیوستگی برشی دربین دو بتن جدید و دیرباز به شکل تمام برقرار گردد. ژاکت بتنی مقاومت خمشی وبرشی ستون را افزایش می دهد وافزایش رخ پذیری ستون در همین نحوه به طور کامل مشهود است. سهولت استفاده، عدم نیاز به نیروی فعالیت ماهر، سبکی و مقاومت کم، FRP را استراتژی قابل قبولی جهت ترمیم سازه های بتنی، تقویت و مقاوم سازی بدون بر نیز زدن عملکرد عادی فضا ساخته، به این دلیل این مصالح مورد اعتنا معماران به ویژه در ترمیم بنا ها و بهسازی و تقویت بنا های بتنی و بناهای کهن قرار گرفته است. مقاوم سازی ساختمان مهم ژاکت بتنی در بنا ها چه مزایایی دارد؟ چرا که منظور از اصطلاح مقاومتسازی بهطور انقطاع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زمین لرزه وجود ندارد بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زمین لرزه است.به این برهان اصطلاح بهسازی و در وضعیت مختص برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزهای» اصطلاح درست تری است. ونیز زمان اجرای عملیات سوراخکاری می بایست دقت نمود که سرمته سبب جدا آرماتور ستون نگردد. در رخ عکس العمل سرمته اهمیت آرماتور بایستی دستگاه دریل از شکاف خارج شده و ترک جدیدی در کنار آن ساخت شود تا هیچ آرماتوری قطع نگردد. به طور کلی مقاوم سازی تحت گروه بهسازی لرزه ای و یکی از از شیوه های آن میباشد.مقاومسازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زمین‌لرزه بوده که دارای کمترین هزینه حساس شتاب بالا و به شکل بی آلایش هست تا دست کم جان شهروندان در زلزلهای میانگین به بالا محافظت شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمانها ارتقاء یابد. این طرز برپایه رخنه تام مواد اپوکسی در شکاف های ریز (با پهنای کمتر از 0.1 میلیمتر)، متوسط (با پهنای کاهش از 3میلیمتر) و عریض(با پهنای حداکثر 5 -6 میلیمتر) و گروت سیمانی برای ترک های عریضتر تا پهنای 20 میلیمتر که تحت فشار معینی تزریق می شود، استواراست. تصویر ۲٫ کوتاه کردن دهانه می تواند در خیلی از موارد مانند همین پارکینگ اقتصادی و موثر باشد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه مقاوم سازی کنسول بتنی لطفا از برگه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
ترابایت مانند گذشته نیست - 14٪ از مشتریان اینترنت بیشتر استفاده می کنند