انواع ریموت جک پارکینگ

ریموت چیست؟ هنگامی که افراد (کارمندان) می خواهند با کارت ، رمز ورود یا اثر انگشت نامشخص به مکانی غیر مجاز دسترسی پیدا کنند ، سیستم کنترل دسترسی اجازه ورود آنها را تأیید نمی کند. علاوه بر کنترل ترافیک ، پخش عمده ریموت از ریموت این سنسورها به عنوان سیستم ثبت ترافیک نیز استفاده میContinue reading “انواع ریموت جک پارکینگ”